Uit een representatief onderzoek van researchbureau Flycatcher blijkt dat inmiddels 67% van de Nederlandse bevolking weet hoe een Quick Response (QR) code werkt.

De code bestaande uit vierkante blokjes vormt een snelle link tussen offline en online informatie. Wanneer de code met een smartphone wordt gescand leidt deze direct naar specifieke online informatie (een website, social media, aanbieding, etc.). Dit gebeurt in vergelijking met voorgaande jaren steeds meer. Bijna vier op de tien Nederlanders (die op de hoogte zijn van de werking van QR-codes) scant wel eens een QR-code.

Uit eerder onderzoek van Flycatcher bleek dat de Nederlander gemiddeld twee sociale media profielen heeft. Mensen met één of meerdere sociale media profielen weten significant vaker hoe een QR-code werkt (en scannen deze ook vaker) dan mensen die geen gebruik maken van sociale media. Uit het onderzoek blijkt tevens dat mannen QR-codes vaker scannen dan vrouwen.

In Amerika gebruikt de retail de QR-code met veel succes. Consumenten verwachten daarbij steeds meer dat een QR-code naar een aanbieding, korting of virtuele productdetails verwijst. QR-codes die alleen naar de corporate website leiden zijn niet spannend meer voor een consument.